About me

Working at eXo Platform Corp.

Email: phunghainam@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/phunghainam

Người Pháp có một câu châm ngôn: “Chớ đề bạt những sĩ quan mà lòng kiên nhẫn đã mòn mỏi vì làm việc ở cấp dưới. Đầu óc họ đã teo lại vì những cái vụn vặt; và ai đã quen với những cái nhỏ nhoi thì không thích hợp với những cái to lớn được. Một người đã không đủ phẩm chất làm tướng ở cái tuổi 30 thì về sau cũng chỉ thế thôi. Kẻ nào không có tầm mắt nhìn một trận địa rộng lớn trong các tình huống khác nhau thì không thể đủ tài năng ứng xử trong chiến thắng cũng như khi bại trận. Vì vậy, chúng ta trao những công việc nổi bật cho các bậc tai mắt mà trời đã ban cho họ cả trái tim dũng cảm lẫn tài năng anh hùng và giao việc bé nhỏ cho những người kém tương ứng. những người kém này đã già cỗi đi trong cuộc chiến tranh tối tăm cho đến cuối đời, không nên trao cho họ việc gì khi họ đã trở nên yếu đuối.
(Montesquieu, Tinh Thần Pháp Luật – Thư Ba Tư)”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s