Quản lý tài chính cá nhân.

(Đang viết tiếp … )

Làm thế nào để có 1 kế hoạch tài chính hoàn hảo ?

Để có một kế hoạch tài chính hoàn hảo, trước hết, bạn cần phải biết nhìn nhận lại vấn đề tiền bạc của mình. Công việc ghi chép, tính toán thu chi có vẻ hơi nhàm chán và phúc tạp, nhưng nếu thực hiện được, bạn sẽ biết rõ tài sản mình hiện có và đề ra những giải pháp để không bị chuyện tiền bạc ám ảnh. Từ đó, P.T.Cheng, một nhà doanh nghiệp trên trang web personalfinancebudgeting.com đưa ra một công thức để xác định tình hình tài chính.

Lập bảng cân đối thu chi : Gồm 2 phần: thu và chi theo tháng

Thu : là lương tháng, tiền thuê nhà, cổ tức từ cổ phiếu; lãi từ tiền tiết kiệm, tiền thuê đất…

Chi : là thực phẩm, quần áo, vật dụng, thẻ tín dụng, tiền thuê nhà, thuốc thang, giải trí, bảo hiểm, từ thiện, thuế, tiền học phí…

Liệt kê rạch ròi tất cả các khoản thu và chi. Sau đó tình tổng thu và tổng chi.

Cuối cùng là tính khoản thu thực tế: Khoản thu thực tế = Tổng thu – Tổng chi

Nếu khoản thu thực tế của bạn là số âm, có nghĩa là bạn đang tiêu xài nhiều hơn số tiền bạn kiếm được. Bạn phải có kế hoạch cắt giảm chi tiêu hoặc tìm cách tăng thu nhập.

Lập bảng tải sản thực tế.

Tài sản gồm tiền mặt, nhà đất, xe, tài khoản ngân hàng, cổ phiếu, lương hưu…

Khoản NỢ gồm: tiền thuê nhà, tiền nợ thẻ tín dụng, tiền thuê xe, tiền vay nóng, tiề đóng học phí, thuế…

Liệt kê tất cả tài sản sở hữu và tài sản ghi nợ. Tính tổng tài sản sở hữu và khoản nợ

Cuối cùng là tính tài sản thực tế: Tài sản thực tế = Tài sản – Khoản nợ

Tài sản thực tế là tiêu chí đánh giá mức độ Giàu/Nghèo của một cá nhân.

Các phần mềm hỗ trợ quản lý tài chính cá nhân.

1. AceMoney

2. Ascendo Money

Tiết kiệm chi tiêu.

Lên kế hoạch kiếm tiền.

Đầu tư để kiếm tiền.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s